Öhmans Bygg AB grundades 1983 men företagets rötter sträcker sig ytterligare några generationer tillbaka. Öhmans är och har varit den största aktören inom bygg i Ljusdal och Sveg i över 30 år.  Huvudkontoret är stationerat i Ljusdal. Öhmans har även under åren deltagit i flera utvecklingsprojekt för byggbranschen i ett nära samarbetemed både KTH och Lunds Tekniska Högskola. 

I dagsläget har Öhmans Bygg mellan 50 till 80 anställda beroende på beläggning. De flesta projekten är i Härjedalen och Hälsingland där vi har haft ett nära samarbete med kommunerna under hela vår verksamma tid. Vi har även projekt i Stockholm och vissa kunder följer vi över hela Sverige.  Projekten är allt från mindre servicearbeten till större entreprenader där vi samarbetar med våra beställare i hela byggprocessen. 

 Rolf Persson  Arbetschef, rolf.persson@ohmans.com , 070-676 79 19

Rolf Persson

Arbetschef, rolf.persson@ohmans.com, 070-676 79 19

 Magnus Wallin   Kalkyl, magnus.wallin@ohmans.com , 070-321 54 93

Magnus Wallin 

Kalkyl, magnus.wallin@ohmans.com, 070-321 54 93

 Anders Ovegren   Arbetsledare Service Ljusdal, anders.ovegren@ohmans.com , 070-206 12 41

Anders Ovegren 

Arbetsledare Service Ljusdal, anders.ovegren@ohmans.com, 070-206 12 41

 Joakim Danhard   Arbetsledare Ljusdal, joakim.danhard@ohmans.com , 070-314 32 42

Joakim Danhard 

Arbetsledare Ljusdal, joakim.danhard@ohmans.com, 070-314 32 42

 Jörgen Hedman   Platschef Ljusdal, jorgen.hedman@ohmans.com , 070-691 76 45

Jörgen Hedman 

Platschef Ljusdal, jorgen.hedman@ohmans.com, 070-691 76 45

 Lars Erik Åkerström   Arbetsledare betongprefab/montage, larserik.akerstrom@ohmans.com , 070-252 33 74

Lars Erik Åkerström 

Arbetsledare betongprefab/montage, larserik.akerstrom@ohmans.com, 070-252 33 74

 Leif Persson   Arbetsledare Ljusdal, leif.persson@ohmans.com , 070-676 79 20

Leif Persson 

Arbetsledare Ljusdal, leif.persson@ohmans.com, 070-676 79 20

 Per-Jonas Svensson   Platschef Sveg, per-jonas@ohmans.com , 070-632 50 87

Per-Jonas Svensson 

Platschef Sveg, per-jonas@ohmans.com, 070-632 50 87

 Mikael Hjälm   Platschef Ljusdal, mikael.hjalm@ohmans.com , 070-116 62 35

Mikael Hjälm 

Platschef Ljusdal, mikael.hjalm@ohmans.com, 070-116 62 35

 Mats Eriksson  VD, mats.eriksson@ohmans.com , 070-652 65 11

Mats Eriksson

VD, mats.eriksson@ohmans.com, 070-652 65 11

 Marika Ersson Sörell  Ekonomi, marika.sorell@ohmans.com , 070-303 73 83

Marika Ersson Sörell

Ekonomi, marika.sorell@ohmans.com, 070-303 73 83