Partering/samverkanprojekt

Genom att bli er byggavdelning koordinerar och styr vi samtliga aktörer mot en gemensam målbild för projektet. Detta med engagemang, affärsmässighet och passion. 

 

Totalentreprenader/Utförandeentreprenad

Vi erbjuder oss att lämna fasta priser på Rambeskrivningar samt bygghandlingar. Tack vare väl genomarbetade arbetsmetoder och stora erfarenhet säkerställer vi en hög kvalité på våra jobb och era fastigheter.

 

Montage 

Denna avdelning är specialiserade på montage av stommar i betong. 

 

Byggnadsvård

Denna avdelning är specialiserade på renovering av byggnader medantikvariskt värde. 

 

Service

Öhmans Byggservice utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten åt fastighetsbolag och kommuner.

 

Motto

Vårt motto äralltid ifrågasätta och inte ta något för givet. Detta för att vi alltid ska förbättra oss och byggprocessen hela tiden.