Hantering av cookies

Allmänt

Genom att gå in på www.ohmans.com godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.ohmans.com som vi har tänkt. Det kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Öhmans Bygg använder cookies för att göra användandet av www.ohmans.com lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.ohmans.com sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

www.ohmans.com har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även tredjepartscookies från andra företag, till exempel Google, för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.ohmans.com sluta att fungera korrekt.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick i marknadsföringssyften.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Öhmans Bygg AB, org.nr. 556236-1815

Dataskyddsombud är: Mats Eriksson

För ytterligare information om Öhmans Bygg AB:s hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Öhmans Bygg AB eller dataskyddsombudet på +46 (0)70-652 65 11 alternativt mats.eriksson@ohmans.com
Om du har synpunkter på hur Öhmans Bygg AB hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Öhmans Bygg AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Öhmans Bygg AB:s skriftliga godkännande.
All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar

Öhmans Bygg AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med tingsrätt som första domstolsinstans.

Kontaktuppgifter

Öhmans Bygg AB
Hybovägen 10
827 35 Ljusdal
+46 (0)70-652 65 11
mats.eriksson@ohmans.com
org.nr. 556236-1815