Behandling av personuppgifter

Som kund hos Öhmans Bygg AB samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt.
Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Öhmans Bygg AB, org.nr. 556236-1815

Dataskyddsombud är: Mats Eriksson

För ytterligare information om Öhmans Bygg AB:s hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Öhmans Bygg AB eller dataskyddsombudet på +46 (0)70-652 65 11 alternativt mats.eriksson@ohmans.com
Om du har synpunkter på hur Öhmans Bygg AB hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål och laglig grund

Hos Öhmans Bygg AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera förhållandet och för att Öhmans Bygg AB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att Öhmans Bygg AB ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund eller intressent. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid, exempelvis, en beställning som kunden gör hos Öhmans Bygg AB. Marknadsföring skickas till dig grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Öhmans Bygg AB.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Öhmans Bygg AB.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Öhmans Bygg AB, exempelvis distributionstjänster på det sätt och i den omfattning som krävs för att Öhmans Bygg AB ska kunna fullfölja sina förpliktelser gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Öhmans Bygg AB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Öhmans Bygg AB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter

När Öhmans Bygg AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

* Begära ett utdrag över de personuppgifter Öhmans Bygg AB behandlar samt på vilket sätt de behandlas
* Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
* Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Öhmans Bygg AB inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
* Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, till exempel under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
* När dataskyddsförordningen börjar tillämpas använda rätten till dataportabilitet

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Säkerhet

Öhmans Bygg AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Cookies

På våra hemsidor använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
Mer information om kakor

Kontaktuppgifter

Öhmans Bygg AB
Hybovägen 10
827 35 Ljusdal
+46 (0)70-652 65 11
mats.eriksson@ohmans.com
org.nr. 556236-1815