Project Description

Entrepenadform: Partnering/samverkanprojekt
Pris: 72 milj
Bta: 3 500 kvm