Project Description

Entrepenadform: Totalentreprenad
Pris: 7,3 milj och 12,2 milj